Asocijacija „BERKUT“ BiH i AIFC Kazahstan, u partnerstvu sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Veleposlanstvom Republike Kazahstan u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori, te Nacionalnom komorom poduzetnika Republike Kazahstan “Atameken”, organizuju prvi samit zemalja Zapadnog Balkana i Kazahstana.

Samit za privrednike regije Zapadnog Balkana će se održati od 27.-31.10.2019. godine u prostorijama AIFC-a u gradu Nur-Sultan, Kazahstan.

Učešće na BNS-u će omogućiti privrednicima iz regije da predstave svoje proizvode i usluge i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da prošire postojeće i steknu nove poslovne kontakte. AIFC Kazahstan će svim učesnicima ciljano obezbijediti potencijalne partnere: privatne investitore, investicijske fondove, javne i državne institucije, ministarstva, privrednike i poslovne asocijacije.

Kazahstan, kao deveta zemlja po veličini u svijetu, jedan od svjetskih lidera u energetici i zemlja sa preko 250 miljardi USD stranih ulaganja, nedovoljno je pokriveno tržište, odnosno mogućnosti plasmana proizvoda i usluga privrede iz regije Zapadnog Balkana su znatno velike i ovo je odlična prilika da naši privrednici predstave svoje proizvode i usluge.

Više informacija o samitu za privrednike, kao i uslovima učešća, zainteresovani mogu pronaći u priloženim dokumentima.

Za sva dodatna pitanja, konsultacije ili održavanje preliminarnih sastanaka možete kontaktirati sekretara Asocijacije Berkut Janu Pavlović na broj +387 33 879 401 ili predstavnike Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH Enesa Ališkovića na broj +387 33 566 230 te Šejlu Delić na broj +387 33 566 256.

Poziv za učesnike

Uslovi učešća

Program

Obrazac 1- Prijava

Obrazac 2-Izjava

Obrazac 3- Profil