Poziv za učešće na poslovnom događaju „Dan partnerstva Bosne i Hercegovine i Libije“ – 21.5.2024.    

 

 

Bosnu i Hercegovinu će u periodu od 20. do 24. 05. 2024. godine posjetiti državno-privredna delegacija Libije. Tom prilikom Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje „Dan partnerstva Bosne i Hercegovine i Libije“, koji će se održati 21. 5. 2024. godine u  Komori.

Programom događaja su planirana obraćanja dužnosnika, prezentacije poslovanja i ulaganja u BiH i Libiji, a nakon toga i poslovni sastanci bosanskohercegovačkih i libijskih privrednika.

U sastavu privredne delegacije iz Libije dolaze predstavnici firmi iz sljedećih sektora privrede: industrija čelika i metala, građevinarstvo i inžinjering, prehrana, drvna industrija, turizam i ostali sektori (lista delegacije).

Pozivamo sve kompanije koje su zainteresovane za učešće na ovom poslovnom događaju, da popune elektronsku prijavu  putem linka https://forms.gle/XiV12V2xn3Cx9hCb8.

Rok za prijavu je  20. 5. 2024. do 12.00.

Dodatne informacije možete naći u Pozivnom pismu.

Kontakt osobe za ovaj događaj su Stanislava Perišić (stanislava.perisic@komorabih.ba , 033 566 242) i Tarik Kovač (tarik.kovac@komorabih.ba , 033 566 235).

Share This