Poziv za učešće na Poslovnim susretima i prezentaciji poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, Sarajevo, 29.06.2022.

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Sarajevu, organizira Poslovne susrete i prezentaciju poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, koji će se održati 29.06.2022 u VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, prema priloženom Programu.

Na prezentaciji će biti predstavljen projekat „GreenEvo – Green Technology Accelerator“, koji implementira Ministarstvo klime i okoliša Republike Poljske s ciljem podrške transferu poljskih, dokazanih ekoloških tehnologija na strana tržišta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Radi se o tehnologijama koje donose uštedu, brinu se za okoliš, olakšavaju poslovanje i konkurentne su u odnosu na postojeća rješenja, stoga imaju značajan potencijal u smislu ekspanzije na zemlje u razvoju koje se bore sa ekološkim problemima. Ova rješenja namijenjena su lokalnim samoupravama, velikim i malim preduzećima, kao i svim subjektima koji provode obaveze vezane za prečišćavanje otpadnih voda, pružanje komunalnih usluga, upravljanje javnim zgradama ili industrijom, u ostvarivanju stvarnih ušteda i ekoloških koristi.

Na prezentaciji će biti prisutno šest poljskih kompanija koje sudjeluju u projektu GreenEvo, čija će ekološka rješenja također biti predstavljena tokom prezentacije:
• prečišćavanja otpadnih voda (korištenja tzv. „sive vode”, upravljanje otpadnim muljem, skupljanja kišnjice i ostalih prirodnih voda s ciljem daljnjeg korištenja)
• upravljanje rizikom za eksplozivne i opasne tečne proizvode – uključujući goriva
• rješenja za upotrebu u mikro i malim hidroelektranama.

Pozivamo Vas da prisustvujete pomenutoj prezentaciji i iskažete interes za b2b sastanke sa poljskim kompanijama čije profile možete pronaći u prilogu. Zainteresirane bh. kompanije i institucije treba da pošalju popunjenu prijavu (u prilogu) najkasnije do 21.06.2022. godine, putem e-maila na: lejla.mededovic@komorabih.ba. Kontakt osoba za dodatna pitanja: g-đa Lejla Međedović (033 566 231).

Prilozi:
1. Prijavni obrazac
2. Program
3. Profili poljskih firmi

Share This