Poziv za učešće na Okruglom stolu „Mogućnosti primjene resursne efikasnosti i koncepta cirkularne ekonomije u prehrambenom sektoru“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH i Centar za energiju, okolinu i resurse (CENER 21) organizuju okrugli stol „Mogućnosti primjene resursne efikasnosti i koncepta cirkularne ekonomije u prehrambenom sektoru“, koji će se održati 29.11.2021.godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Događaj se sprovodi u okviru projekta „Resursnom efikasnošću ka održivom razvoju i očuvanju okoliša“. Projekat je odobren od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD) u sklopu programa „Misli o prirodi“, finansiranog od strane Švedske.

Cilj projekta je promocija održivog razvoja sektora prehrambene industrije kroz implementaciju akcija za povećanje resursne efikasnosti.

Fokus Okruglog stola je na temi – Razvoj bh. prehrambenog sektora u skladu sa EU paketom cirkularne ekonomije i značaj održivog korištenja resursa. Koncept okruglog stola je zamišljen kao interaktivna diskusija o temama kao što su: Domaći zakonodavni okvir za resursnu efikasnost i cirkularnu ekonomiju; Utjecaj EU politika cirkularne ekonomije na poslovanje bh. prehrambenih kompanija, Mogućnosti implementacije dobrih praksi resursne efikasnosti u bh. prehrambenom sektoru; Podrške za unaprjeđenje poslovanja prehrambenih industrija, Mogućnosti i benefiti zajedničkog djelovanja „triple helixa“, Potencijali za uspostavljanje sistema industrijske simbioze i mnogi drugi.

Događaj ima za cilj okupljanje raznih interesnih strana iz prehrambenog sektora, uključujući predstavnike prehrambenih kompanija, nadležnih ministarstava, privrednih komora, kompanija iz sektora hotelijerstva i ugostiteljstva, te predstavnike akademskih institucija, nevladinih organizacija i organizacija za podršku privredi. U prilogu se nalazi dnevni red okruglog stola, te informacije o organizatorima događaja (CENER 21 i VTK/STK BiH).

Cijeneći da ćete prepoznati značaj tematike, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se pridružite Okruglom stolu. Ukoliko ste zainteresovani za učešće, ljubazno Vas molimo da potvrdite svoje prisustvo na e-mail: jasmina.imamovic@cener21.ba ili tijana.muhamedagic@komorabih.ba ili putem telefona: 060/319-0053 do 26.11.2021.godine.

Share This