Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će se  konferencija „Mentoring usluge za MSP po japanskoj metodologiji”, koja se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2, 2017-2020“, održati 24. marta 2020. godine u Sarajevu.

Organizatori ovog događaja su Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, Razvojna agencija Republike Srpske – RARS, Sarajevska razvojna agencija – SERDA i Spoljnotrgovinska komora BiH, uz podršku Japanske međunarodne agencije za  saradnju – JICA.

Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima, koji se bazira na iskustvima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Sistem mentoringa predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća, odnosno preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, preduzeće je u stanju primati ravnomjernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata.

Ova konferencija se organizuje u cilju promovisanja sistema mentoring usluga, informisanja učesnika o  procesu mentoringa od prijave do realizacije, prednostima mentoringa za poslovanje, te prijedlozima za poboljšanje sistema mentoringa. Cilj je, takođe, razmijeniti iskustva, informacije i dobre prakse o uslugama mentoringa za mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

Agenda događaja i detaljne informacije biće dostavljene blagovremeno.

Radi organzacije, ljubazno Vas molimo da svoje prisustvo na konferenciji potvrdite najkasnije do 12. marta 2020. godine na e-mail:

[email protected]
[email protected]

Poziv

Agenda