Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je objavljen novi poziv za podnošenje prijava za bespovratna sredstva u sklopu USAID projekta “Diaspora Invest”.

Poziv je dostupan za kompanije (d.o.o., d.d.) koje su osnovane u posljednje tri godine (od dana objavljivanja poziva) i koje održavaju poslovne odnose sa članovima dijaspore, bilo kroz suvlasničke strukture u kompaniji ili kroz druge forme dokazive poslovne suradnje.

Pod članovima/članicama dijaspore smatraju se osobe koje su živjele izvan zemlje ili su se vratile u BiH u posljednjih pet godina, s dokazom da su najmanje tri godine boravile u inostranstvu.

Za učešće na info sesijama, prijave s naznakom lokacije mogu se poslati na [email protected].

Detaljnije informacije o pozivu bit će dostupne na informativnim sesijama, a za aplikaciju za grant možete pristupiti na www.grant.diasporainvest.ba.

Raspored informativnih sesija:

 •  Sarajevo – 29. septembar 2023. u 11:00 sati; Vanjskotrgovinska komora BiH
 • Banja Luka – 2. oktobar 2023. u 13:00 sati; Privredna komora Republike Srpske
 • Kakanj – 3. oktobar 2023. u 11:00 sati; Zgrada Općine
 • Mostar – 4. oktobar 2023. u 11:00 sati; Gradska uprava
 • Zenica – 10. oktobar 2023. u 10:30 sati; Gradska uprava
 • Brčko – 11. oktobar 2023. u 11:00 sati; Zgrada Distrikta
 • Livno – 16. oktobar 2023. u 14:00 sati; Gradska uprava
 • Berkovići – 17. oktobar 2023. u 10:00 sati; Zgrada Opštine
 • Žepče – 19. oktobar 2023. u 13:00 sati; Restoran California
 • Bratunac – 20. oktobar 2023. u 11:30 sati; Zgrada Opštine
 • Online sesija – 12. oktobar 2023. u 15:00 sati; https://bit.ly/online-sesija