Poziv za učešće na edukaciji Škola ekonomske diplomatije–Modul 3

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH (ADS BiH), Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH (KAS) i nadležnim ministarstvima i institucijama na državnom nivou, organizira novi, treći po redu ciklus edukativnog projekta „Škola ekonomske diplomatije“. Ovim putem Vas pozivamo na Modul 3, koji će se održati 27. i 28. septembra 2022. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo. Program Modula 3 možete pronaći ovdje. Za prisustvo Modulu 3 nije obavezno prethodno prisustvo Modulu 1 i Modulu 2, tj. svi moduli se mogu pohađati neovisno od drugih.

Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost ADS BiH, koja je izvršila certificiranje VTK/STK BiH kao izvođača obuke za navedenu temu. Prvi ciklus škole uspješno je realiziran u 2016. i 2017. godini u Sarajevu, a drugi ciklus 2018. i 2019. godine u Banja Luci. Napredni modul „Škole ekonomske diplomatije“ održan je u decembru 2020. godine u online formatu. Ovu edukaciju je do sada pohađalo preko 500 polaznika, predstavnika bh. poslovne zajednice i državnih službenika. Nastavni plan i program škole čine ukupno 4 modula, pri čemu svaki modul traje 2 dana (ukupno 8 dana predavanja). Cilj obuke je pružiti konkretne informacije i neophodna znanja državnim službenicima koji se bave ekonomskom diplomatijom i predstavnicima preduzeća iz BiH, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unapređenju međunarodne ekonomske saradnje.

Učešće na edukaciji je besplatno za učesnike koji blagovremeno popune online prijavni obrazac, najkasnije do petka, 23.09.2022. godine. Broj polaznika na edukaciji je ograničen kapacitetom sale zbog čega se preporučuje blagovremena prijava učešća. Više informacija u vezi sa ovom edukacijom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-204 ili upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba

Poziv

Share This