Poziv za učešće na edukaciji o zahtjevima standarda ISO 27001:2013

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje seminar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija” koji se planira održati 06.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

ISO 27001 sadrži zahtjeve za uspostavu, primjenu, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema upravljanja bezbjednošću informacija, te rizicima u kontekstu sveukupnog poslovanja organizacije. ISO 27001:2013 se fokusira  na zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka u firmi. Ovim standardom, organizacije demonstriraju svojim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama da posluju sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmjerena na stalna poboljšanja u sistemu upravljanja bezbjednošću informacija.

Edukacija je namjenjena organizacijama i pojedincima sa potrebom da se detaljnije upoznaju sa zahtjevima koji se pred njih postavljaju u smislu upravljanja bezbjednošću informacija.

Učešće na seminaru je besplatno.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru, izvršite prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije  do 04.02.2020. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Pozivno pismo

Program