Poziv za stručnu obuku radnika za drvnu industriju

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da Mašinski fakultet u Sarajevu u saradnji sa USAID WHAM i Federalnim zavodom za zapošljavanje pokreće projekat pod nazivom: “Razvojno edukativni centar za savremene tehnologije konstruisanja i proizvodnje namještaja“.

Fokus projekta je specijalističko obrazovanje, odnosno stručna obuka u cilju osposobljavanja i prekvalifikacije odraslih osoba koje su nezaposlene, te radnika zaposlenih u drvnom sektoru koji imaju potrebu za dokvalifikaciju ili doobuku u pojedinim tehnološkim procesima drvne  industrije.  Uslov za učešće u obuci je da osoba ima najmanje treći stepen srednjeg obrazovanja.

Obuka će trajati 6 mjeseci.  Ukupni broj časova obuke je 240, a sastoji se iz stručnih i praktičnih znanja iz sljedećih disciplina:

• Građa i svojstva drveta i pločastih materijala (30 sati),
• Osnove oblikovanja i konstruisanja namještaja (40 sati),
• Priprema proizvodnje (30 sati),
• Tehnologija proizvodnje namještaja (40 sati),
• Konstruisanje pomoću računara (CAD/CAM) tehnologije) (50 sati),
• CNC programiranja (50 sati).

Obuka će se izvoditi u laboratorijama Mašinskog fakultetu dva do tri dana u sedmici u popodnevnim satima, a u industriji po dogovoru.
Nakon završetka obuke i položenog testa, polaznici će dobiti CERTIFIKAT izdat od strane Mašinskog fakulteta Sarajevo.

Planirani početak obuke je 22. oktobar 2019. godine. Kandidatima koji su na evidncijama zavoda za zapošljavanje troškove obuke snosit će Federalni zavod za zapošljavanje.

Prijave i informacija o projektu možete dobiti od voditelja projekta prof. dr. Murčo Obućina putem maila obucina@mef.unsa.ba ili na mobitel: 061 135 095.

Priajave za obuku vršit će se do 21.10.2019. godine.

Share This