Poziv za seminar Upravljanje ljudskim resursima-inovativni evropski modeli u Brčkom

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) poziva predstavnike bh. poslovne zajednice na seminar „Upravljanje ljudskim resursima-inovativni evropski modeli“, koji je namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, menadžerima i uposlenicima u službama za ljudske resurse i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti primjene inovativnih metoda upravljanja ljudskim resursima.

Seminar će biti održan u Brčkom, 24.5.2023. godine, u prostorijama Privredne/ Gospodarske komore Brčko Distrikta BiH, u periodu od 09.00-17.00 sati, ulica Cvijete Zuzorić bb (Zgrada “Šipada” III sprat).

Pitanje upravljanja ljudskim resursima u kompanijama ili organizacijama, kao centralno organizacijsko-kadrovsko pitanje predstavlja oblast menadžmenta koja tehnikom upravljanja kadrovskim kapacitetima osigurava i garantuje ostvarenje poslovnih ciljeva. Ljudi u kompaniji ili organizaciji predstavljaju osnovni faktor procesa rada, te se zbog toga funkcije upravljanja ljudskim resursima smatraju dominatnim, a u osnovi se trebaju prilagoditi specifičnostima kompanije ili organizacije. U budućim procesima jedinstvenog ekonomskog prostora u Evropskoj uniji, potrebno je izgraditi jasan i inovativno oblikovan Poslovni identitet i Poslovni imidž kompanije ili ustanove, za što je glavni pred-uslov na složenom EU tržištu- efikasno i uspješno upravljanje ljudskim resursima primjenjujući evropske (napredne) modele, stvarajući pri tome jedan od osnova za razvoj evropskog poslovnog identiteta na domaćem tržištu.

Predavač je Jasmin Hasančević, direktor ICC / International creativity company, koji je održao više od 600 ličnih seminara i radionica u BiH i inostranstvu, a posjeduje tri EU certifikata (slovenački, austrijski i francuski) za Upravljanje ljudskim resursima i Komercijalne vještine.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 100,00 KM+PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:
• Predavanja/edukacija (1 dan)
• Elektronske prezentacije/materijali predavača
• Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH
• Kafe pauza

Zainteresirani za učešće na seminaru, mogu se prijaviti popunjavanjem obrasca BRCKO on line najkasnije do 22.5.2023. godine do 15.00 sati.

Nakon prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije bit će dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti na 033/566-206 i 033/566 200 ili na mail: asim.krakovic@komorabih.ba.

Share This