Poziv za seminar „Menadžment performansi i emocionalna inteligencija“

 

 

VTK/STK BiH organizira seminar “Menadžment performansi i emocionalna inteligencija“ koji će biti održan 31.1. i 1.2.2023. godine u prostorijama Komore.

Tokom dvodnevne edukacije učesnici će spoznati značaj upravljanja organizacijskim i individualnim performansama, kao i ulogu emocionalne i socijalne inteligencije u uspješnom poslovanju preduzeća. Polaznici seminara dobit će alate za mjerenje performansi, uspješno upravljanje emocionalnim i socijalnim aspektima poslovanja savremenih preduzeća te razumjeti uticaj socijalnih performansi i sagledati na koji način mogu primjenom ‘mekih’ organizacijskih varijabli unaprijediti trenutno poslovanje preduzeća.

Više informacija o edukaciji možete pronaći u pozivu.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM+PDV. U cijenu su uključena stručna predavanja, prezentacije s edukacije i certifikat o učešću, te ručak i osvježenje u predviđenim pauzama. Prijavu na seminar možete izvršiti ispunjavanjem ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA najkasnije 26.1.2022. godine do 16.00 sati.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

Share This