Poziv za Međunarodni brokerski događaj za tehnološke centre 2022

Pozivamo Vas na hibridni događaj za transfer tehnologije pod nazivom International Technology Centre Brokerage Event 2022 koji 05.oktobra 2022. godine organizuje Evropska preduzetnička mreža Španije. Događaj se organizuje se u okviru Foruma Međunarodnog tehnološkog centra, Iknowledge 2022, a održava se Kartageni u regiji Murcia (Španija) i povezat će tehnološke centre iz cijele Evrope i ostatka svijeta.

Ovo će biti hibridni brokerski događaj, što znači da se sastanci tokom njegovog trajanja mogu održavati virtualno ili lično u kongresnom centru El Batel. Registracija za “hibridni” međunarodni brokerski događaj za tehnološke centre je besplatna.

Registracija je otvorena do 21. septembra 2022. godine. Zahtjevi za sastanke na čekanju mogu se potvrditi ili odbiti do 27. septembra 2022 godine.

Za više informacija molimo posjetite web stranicu: https://brokeragetechnologycentres2022.b2match.io/.

Kontakt osoba: Jadranka Stany, e-mail adresa: jadranka.stany@komorabih.ba; tel: 033/566-242.