Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku.

Datum izdavanja: 17-3-2021.
Datum zatvaranja: 14-4-2021.

Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 350.000
Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 10
Maksimalni iznos po ugovoru: USD 70.000

WHAM je objavio javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.

Za kompletnu dokumentaciju posjetite web stranicu https://www.whambih.org/.

Ako želite da se održi predstavljanje javnog poziva samo za vas, molimo da stupite u kontakt putem [email protected] emaila. Bit ćete kontaktirani, te će se organizovati individualno predstavljanje i odgovoranje na pitanja koja imate.

WHAM tim takođe organizuje Microsoft Teams webinare za prezentaciju javnog poziva.
1. srijeda 24.3.2021 u 14 sati
2. srijeda 31.3.2021 u 14 sati

Rok za dostavu aplikacija je 18:00 časova po lokalnom vremenu 14.04.2021. godine.

Podstičemo zainteresovane organizacije da pošalju svoju aplikaciju što prije. Sva eventualna pitanja o procesu i proceduri prijave molimo da pošaljete putem emaila na [email protected].

Linkovi:
1 Grant Application Form_Template,
2a Grant Budget Form Template,
2b Monthly Budget Breakout Form Template,
2c Grant Budget Notes Template,
2d Grant Budget Forms Instructions,
3a Indicators Template,
3b Indicators Example,
4 Environmental Review_Template,
RFA – Workforce development WHAM-AID-168-LA-17-00013