Poziv- Reizborna Skupština Asocijacije metalske i elektro industrije 7. decembra

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) obavještava kompanije iz metalske i elektro industrije da će se reizborna sjednica Skupštine Asocijacije metalske i elektro industrije (AMEI) održati u srijedu, 07.12.2022. godine u prostorijama VTK/STK BiH u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10) s početkom u 12:00 sati.

Poziv- Dnevni red Skupštine AMEI

Dolazak na Skupštinu je potrebno potvrditi najkasnije do 05.12.2022. godine putem e-maila na adresu adela.terek@komorabih.ba ili telefonom na broj 033/566-182.