Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira novi ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“, koji će biti realiziran u prostorijama VTK BiH u Sarajevu, u periodu od oktobra 2021. do februara 2022. godine. VTK BiH je do sada uspješno realizirala dva ciklusa škole u periodu od 2018. do 2021. godine, a učešće je do sada uzelo preko 20 polaznika. Nastavnim planom i programom predviđena je realizacija trećeg ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“, kroz 49 školskih sati ili ukupno 10 (deset) dana edukacije, a prema dinamici koja predviđa 2 (dva) dana edukacije mjesečno.

Više informacija o nastavnom planu i programu škole, dinamici i načinu realizacije nastave, te uslovima i načinu prijave učešća, možete pronaći u POZIVNOM PISMU.
Termine i satnicu održavanja nastave možete pronaći u PROGRAMU.
Pregled predavača angažiranih za pripremu i realizaciju nastave možete pronaći OVDJE.

Cijena kotizacije za učešće u školi, po polazniku, iznosi 1.000,00 KM + PDV.
U cijenu je uključeno:
• Prisustvo predavanjima/nastavi (49 školskih sati/10 dana)
• Prezentacije/Materijali predavača
• Certifikat VTK BiH
• Ručak i osvježenje na pauzama (10 dana)
• Pribor i radni materijali

Zainteresirani polaznici prijavu mogu izvršiti popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 11.10.2021. godine do 12:00 sati.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovom školom je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH i voditelj projekta. Telefon: +387 33 566 204 ili +387 33 566 200, e-mail: [email protected].