Poziv – Škola vanjskotrgovinskog poslovanja 2022/2023

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira novi ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“, koji će biti realiziran u prostorijama VTK/STK BiH u Sarajevu, u periodu od septembra 2022. do januara 2023. godine. VTK/STK BiH je do sada uspješno realizirala tri ciklusa škole u periodu od 2018. do 2022. godine, a učešće je do sada uzelo preko 30 polaznika. Nastavnim planom i programom predviđena je realizacija četvrtog ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“, kroz ukupno deset (10) dana edukacije, a prema dinamici koja predviđa dva (2) dana edukacije mjesečno.

Više informacija o nastavnom planu i programu škole, dinamici i načinu realizacije nastave, te uslovima i načinu prijave učešća, možete pronaći u POZIVNOM PISMU.

Termine i satnicu održavanja nastave možete pronaći u PROGRAMU. 

Pregled predavača angažiranih za pripremu i realizaciju nastave možete pronaći OVDJE. 

Cijena kotizacije za učešće u školi, po polazniku, iznosi 1.000,00 KM + PDV.

U cijenu je uključeno:

  • Prisustvo predavanjima/nastavi (10 dana)
  • Prezentacije/Materijali predavača
  • Certifikat VTK BiH (za polaznike koji odslušaju minimalno 50% programa)
  • Ručak i osvježenje na pauzama (10 dana)
  • Pribor i radni materijali

Zainteresirani polaznici prijavu mogu izvršiti popunjavanjem online prijavnog obrasca.

Krajnji rok za podnošenje prijava je četvrtak, 15.09.2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u VTK/STK BiH.

Telefon: +387 33 566 204 & E-mail: mirza.konjo@komorabih.ba

Share This