Poziv: Seminar “Osnovni sigurnosni zahtjevi za određene grupe neprehrambenih proizvoda”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu “Osnovni sigurnosni zahtjevi za određene grupe neprehrambenih proizvoda” koji se planira održati 26.03.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu.

Seminar će pomoći poslovnim subjektima da se podrobnije upoznaju sa zahtjevima za stavljanje sigurnih proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine kako bi zaštitili svoje poslovanje i svoje kupce, te poboljšali svoju konkurentsku poziciju.

Više informacija o seminaru možete pronaći u pozivu i programu seminara.

Učešće na seminaru je besplatno.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru, izvršite prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije  do 24.03.2020. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Poziv

Program