Poziv privrednicima za dostavu prijedloga za dopunu Odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji s Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, od danas kreće u proces prikupljanja prijedloga za dopune “Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2024“.

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja s kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) kompanije uvoze određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi proizvod), a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

VTK/STK BiH poziva privredne subjekte da do 20.4.2023. godine dostave prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koriste u procesu vlastite proizvodnje, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Prijedlozi tarifnih brojeva treba da se odnose na tarifne brojeve koji nisu već uvršteni na postojeću Odluku.

U skladu sa zahtjevom Ministarstva vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukoliko kompanija prvi put predlaže tarifni broj, potrebno je da na zvaničnom memorandumu, u posebnom dopisu, dostavi sljedeće podatke:

1. Kontakt informacije:
– naziv firme,
– ID broj
– Kontakt podaci: broj telefona, e-mail, adresa

2. Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi iz 2023– tarifni broj na 10 znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u 2022. (ukoliko se radi o o novom prijedlogu za uvrštavanju), te količinu uvoza po tarifnom broju, prijedlog carinske stope za navedenu tarifnu oznaku ;

3. Opis proizvodnje, kapacitet proizvodnje, broj zaposleni, objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji. Rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl, iako služe svrsi finalne proizvodnje, ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

4. Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na poslovanje kompanije kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope poput planova za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, širenje proizvodnih pogona, zapošljavanja i povećanja izvoza, te druge podatke koji to potvrđuju.
Ukoliko korišćenje tarife (repromaterijala/sirovine) koju kompanija predlaže postiže i efekat umrežavanja u nabavci i/ili saradnji s drugim kompanijama u BiH, potrebno je navesti i obrazložiti i taj podatak.

Molimo kompanije da ne dostavljaju prijedloge koji se tiču tarifnih oznaka koje su već obuhvaćene Odlukom budući da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u prethodnom periodu, već direktno kontakiralo kompanije koje su korisnice povlastica po osnovu tarifnih oznaka u postojećoj Odluci.