Poziv – Online kurs poslovnog engleskog jezika

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH (VTK/STK BiH) poziva predstavnike bh. poslovne zajednice i zainteresirana fizička lica na Online kurs poslovnog engleskog jezika – Business English Online Course, koji će se putem Zoom aplikacije održati u trajanju od 3 mjeseca, kroz ukupno 48 školskih sati. Nastava počinje u aprilu 2023. godine, a realizira se kroz dinamiku koja predviđa održavanje nastave 2 puta sedmično po 2 školska sata (ukupno: 4 školska sata/sedmično x 12 sedmica = 48 školskih sati). Nastava se održava radnim danima, u poslijepodnevnim satima (za vrijeme radnog vremena).

U svijetu rapidnih promjena i globalnog poslovanja izuzetno je važna, ali i neophodna komunikacija na engleskom jeziku, kako u svakodnevnim situacijama tako i u poslovnom okruženju. Online kurs poslovnog engleskog jezika će Vam pomoći da usavršite poslovnu komunikaciju, proširite vokabular, savladate poslovnu korespondenciju i unaprijedite neophodne prezentacijske vještine. Online kurs ima za cilj, pored sticanja novih znanja i vještina, da kod polaznika unaprijedi postojeće znanje engleskog jezika, poboljša jezičke vještine (reading, writing, listening, speaking) i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju.

Online kurs poslovnog engleskog jezika će obuhvatiti sljedeće tematske jedinice: Komunikacijske vještine (poslovna komunikacija, komunikacija sa korisnicima/klijentima i sl.); Sastanci na engleskom jeziku; Vještine pregovaranja; Prezentacijske vještine; Pisanje e-mailova, izvještaja, dopisa; Telefoniranje; Razvoj profesionalnih vještina; Vokabular poslovnog engleskog jezika; Gramatika engleskog jezika. U zavisnosti od polaznika kursa, tematske jedinice će biti modifikovane prema potrebama polaznika (tailor-made). Kurs je prvenstveno namijenjen da unaprijedi jezičke vještine, a posebno će se osvrnuti na razvoj govornih sposobnosti polaznika. Nakon završenog online kursa polaznici bi trebali moći da koriste postojeće znanje engleskog jezika u profesionalne svrhe sa posebnim akcentom na poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku. Biće u mogućnosti da uspješno izlažu svoje stavove i ideje, da profesionalno vode prezentacije, sastanke i pregovore, te da koriste formalni engleski jezik prilikom svih vrsta korespondencija kako u pisanoj formi tako i u elektronskoj.

Predavač na online kursu je gđa. Ana Jerkić, profesor engleskog jezika i magistar političkih nauka. Preko 15 godina radi na realizaciji stručnog usavršavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Od 2007. godine predaje engleski jezik odraslima odnosno državnim službenicima na entitetskom i državnom nivou. Realizirala je preko 50 kurseva engleskog jezika dajući prednost poslovnom engleskom jeziku, te kursevima razvoja socijalnih vještina na radnom mjestu. Certificirani je trener Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH iz oblasti engleskog jezika, upravljanja kvalitetom, eLearning-a i HRM-a.  Trenutno obavlja poslove Stručnog savjetnika za planiranje i realizaciju e-learning kurseva u Odsjeku za obuku Agencije za državnu službu BiH.

Za učešće na „Online kursu poslovnog engleskog jezika – Business English Online Course“ predviđena je kotizacija u iznosu od 351,00 KM (s PDV-om), a u cijenu je uključeno:

  • online predavanja (ukupno 48 školskih sati)
  • certifikat VTK/STK BiH

Prijava na online kurs se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 14. april 2023. godine do 12.00 sati.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-204, upitom na e-mail adresu [email protected] ili u pozivnom pismu.