Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine pozivaju zainteresirane uposlenike bh. kompanija i državne službenike na webinar „Vještine komunikacije sa strankama“, koji će se održati 27., 28. i 29.04.2020. goodine od 10:00-11:30 sati. Predavač na webinaru je gdin. Miloš Todorović.

Ciljna grupa webinara su uposlenici bh. kompanija, predstavnici poslovne zajednice i državni službenici.

Riječ je o nastavku uspješne suradnje između Agencije za državnu službu BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH, koji su u proteklim godinama uspješno organizirali dva ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“ u Sarajevu i Banja Luci.

Učešće na webinaru je besplatno za uposlenike bh. kompanija koji izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca VTK BiH (prilog), najkasnije do 24.04.2020. godine u 12:00 sati. Broj učesnika je ograničen, zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

Sve dodatne informacije možete pronaći u pozivnom pismu (prilog). Kontakt osoba je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (+387 33 566 204; [email protected]).

Pozivno pismo

 Prijava