Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine organizuje besplatan webinar na temu „Upravljanje kontinuitetom poslovanja prema standardu BAS EN ISO 22301”.

Webinar će biti održan u subotu, 9. maja 2020. godine s početkom u 11.00 časova putem aplikacije Zoom.

Cilj ovog webinara jeste upoznati učesnike sa zahtjevima standarda za uspostavljanje kontinuiteta poslovanja u organizaciji, pružiti znanje i konkretne smjernice za primjenu i održavanje sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja, odgovor na incidente koji izazivaju poremećaj u poslovanju organizacije, te oporavak od njih ukoliko se pojave. Webinar će biti posvećen i primjeni sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) u uslovima pandemije izazvane koronavirusom COVID-19, kao i dobrim i lošim primjerima upravljanja.

Webinar je namijenjen vlasnicima i direktorima MSP-a, menadžerima i svim ostalim donosiocima odluka u javnom i privatnom sektoru, menadžerima i stručnim licima u IT sektoru, sektoru sigurnosti, sektoru ljudskih resursa, marketingu.

Prijavu za učešće na seminaru možete izvršiti ovdje. Nakon izvršene prijave, na e-mail ćete dobiti link putem kojeg ćete moći pristupiti webinaru.

Po završetku, učesnici će dobiti potvrdu da su prisustvovali webinaru na temu „Upravljanje kontinuitetom poslovanja prema standardu BAS EN ISO 22301”.

Napominjemo da je broj učesnika ograničen, a predviđeno trajanje webinara je 2 sata.