Poziv na webinar „Upravljanje inovacijama (bazirano na ISO 56000)“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na webinar „Upravljanje inovacijama (bazirano na ISO 56000)“, koji će se održati 06. i 07. aprila 2022. godine, putem Zoom aplikacije/platforme.

Predavačice na webinaru su gđa. Mahmuta-Maša Aganović i gđa. Ivana Mišković, a u okviru webinara bit će prezentirane sljedeće teme:
• Poslovna otpornost i razvoj sustava upravljanja kvalitetom
• ISO 56000 – sličnosti i razlike sa ISO 9001
• ISO 56002 – Dokumentacija, procesni pristup, PDCA, Leadership
• Strateški pristup upravljanju inovacijama i planiranju
• Change management/Upravljanje promjenama
• Organizaciona kultura i vrste vođenja
• ISO 56000 i tipovi inovacija
• Implementacija procesa inovacija

Program sa satnicom i više informacija o predavačicama možete pronaći u Pozivnom pismu & Programu.

Za učešće na webinaru predviđena je kotizacija u iznosu od 240,00 KM + PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:
• Predavanja/Edukacija (2 dana)
• Elektronske prezentacije/materijali predavača
• Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH

Za tri (3) i više prijavljenih polaznika ispred iste kompanije odobravamo popust od 10% na cijenu ukupnog iznosa kotizacije.

Prijava učešća na webinaru vrši se popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 04.04.2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH i voditelj projekta.
Telefon: +387 33 566 204 & e-mail: mirza.konjo@komorabih.ba.

Share This