Poziv na webinar “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija”

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na webinar “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija” koji će biti održan putem Zoom online platforme 23.02.2021. godine.

Primjenom ISO 27001, organizacije demonstriraju svojim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama da posluju sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmjerena na stalna poboljšanja u sistemu upravljanja bezbjednošću informacija. Ciljana skupina edukacije su sve organizacije i pojedinci koji imaju interes da se detaljnije upoznaju sa zahtjevima koji se pred njih postavljaju u smislu upravljanja bezbjednošću informacija.

Učešće na webinaru je besplatno. Više informacija o webinaru možete pronaći u pozivu u prilogu.

Prijavu na webinar možete izvršiti ispunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije do 22.02.2021. godine do 12:00 sati. Neposredno prije početka edukacije učesnici će dobiti link za pristup webinaru.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

Share This