Poziv na webinar „Izazovi poslodavaca u toku COVID-19 pandemije sa aspekta radnog prava i zaštite ličnih podataka”

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Vijeće stranih investitora Vas pozivaju na webinar „Izazovi poslodavaca u toku COVID-19 pandemije sa aspekta radnog prava i zaštite ličnih podataka” koji će biti održan putem Zoom online platforme 23.04.2020. godine.

U toku webinara razmatraćemo različita pitanja od interesa za poslodavce koja su postala aktuelna kao posljedica pandemije COVID-19 koja pored opasnosti za zdravlje radnika donosi sa sobom i izazov opstanka na tržištu za mnoge kompanije.

Cilj webinara je da unaprijedimo znanje u oblasti radnog prava i zaštite ličnih podataka te da učesnici međusobno razmjene iskustva u ovoj vrlo aktuelnoj oblasti u trenutku kada se suočavamo sa velikim izazovima.

Ciljna skupina su: radnici, preduzetnici, direktori i menadžeri

Predavač na webinaru je Lana Sarajlić, advokat, član Upravnog odbora Vijeća stranih investitora.

Online sesija će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

I dio 10:00 – 12:00, pauza 12:00 – 12:15, II dio 12:15 – 14:00.

Neophodno je da učesnici obezbijede računar sa stabilnom internet vezom.

Učešće na webinaru je besplatno.

Prijavu za webinar možete izvršiti popunjavanjem online prijavnog obrasca. Krajnji rok za prijave je 21.04.2020. godine do 16:00.

Više informacija možete dobiti na [email protected] i [email protected] (033 566 201).

Poziv