Poziv na webinar „INCOTERMS 2020- Pravila Međunarodne trgovinske komore za korištenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira dvodnevnu online edukaciju na temu „INCOTERMS 2020 – Pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC) za korištenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini“, koja će biti održana 6. i 7. marta 2023. godine putem Zoom aplikacije. Predavač na webinaru je Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditirani trener za Incoterms 2010 pravila i član ICC Komisije za trgovačko pravo i praksu.

Za učešće na webinaru „Incoterms 2020“ predviđena je kotizacija u iznosu od 234,00 KM (s PDV-om), a u cijenu je uključeno:

• dvodnevno predavanje (ukupno 8 školskih sati; program u prilogu),
• knjiga „INCOTERMS 2020“ (dvojezično izdanje na B/H/S i ENG jeziku; cijena knjige u maloprodaji iznosi 35,00 KM),
• elektronska prezentacija predavača i
• certifikat VTK/STK BiH.

Prijava učešća na webinar se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca. Krajnji rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 2. mart 2023. godine do 12.00 sati.

Više informacija o webinaru i program webinara, možete pronaći ovdje. Kontakt osoba je saradnik za edukaciju u VTK/STK BiH Mirza Konjo, broj telefona 033/566-204 & e-mail: [email protected].

Podsjećamo, INCOTERMS je skraćenica od International Commercial Terms. Prvi put su predstavljeni od strane ICC (International Chamber of Commerce / Međunarodne trgovinske komore) davne 1936. godine, s ciljem uspostavljanja općeprihvaćenih definicija i pravila vezanih za isporuku robe između trgovačkih partnera širom svijeta. Od tada, ICC periodično revidira pravila Incoterms, a u septembru 2019. godine ICC je objavio najnovije izdanje pravila, Incoterms 2020, koji se primjenjuju od 1. januara 2020. godine. Od početka primjene novih pravila do danas, VTK/STK BiH kontinuirano informira poslovnu zajednicu o novim trgovačkim pravilima kroz organizaciju stručnih seminara i webinara na temu „Incoterms 2020“.

Share This