Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira dvodnevni webinar na temu „INCOTERMS 2020“, koji će se održati 07. i 08.06.2021. godine putem Zoom aplikacije.
Podsjećanja radi, Vanjskotrgovinska komora BiH je dana 28.01.2020. godine uspješno organizirala seminar, a 23. i 24.06.2020. godine i webinar na temu „INCOTERMS 2020“.
S obzirom da je riječ o jako aktuelnoj temi i da postoji veliko interesovanje bh. poslovne zajednice u vezi sa izmjenama i dopunama Incoterms-a, VTK BiH je odlučila i u tekućoj godini ponuditi bh. privrednicima mogućnost pohađanja edukacije na temu „Incoterms 2020“ u formi dvodnevnog webinara.

Riječ „Incoterms“ je skraćenica od “International Commercial Terms”. Incoterms su prvi put predstavljeni od strane ICC (International Chamber of Commerce/Međunarodna trgovačka komora) davne 1936. godine, s ciljem uspostavljanja općeprihvaćenih definicija i pravila vezanih za isporuku robe između trgovačkih partnera širom svijeta. Od tada, ICC periodično revidira pravila Incoterms, a u septembru 2019. godine ICC je objavio najnovije izdanje pravila, Incoterms 2020, koja su stupila na snagu 01.01.2020. godine.

Nakon pohađanja webinara „Incoterms 2020“, polaznici će moći da:
• Razumiju značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu
• Pravilno koriste Incoterms 2020
• Odrede mjesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru
• Saznaju novine u Incoterms-u 2020 u odnosu na Incoterms 2010
• Ugovaraju uslove isporuke (Delivery terms) na jednostavan način
• Steknu osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2020
• Konsultiraju predavača i nakon održanog webinara

Predavač na webinaru „Incoterms 2020“ je gdin. Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditirani trener za Incoterms 2010 pravila i član ICC Komisije za trgovačko pravo i praksu.
Prijava učešća na webinar „Incoterms 2020“ se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 04.06.2021. godine do 12:00 sati.

Za učešće na webinaru „Incoterms 2020“ predviđena je kotizacija u iznosu od 200,00 KM + PDV. U cijenu kotizacije je uključeno:
• Dvodnevno predavanje (program u prilogu)
• Elektronska prezentacija predavača
• Knjiga „INCOTERMS 2020“
• Certifikat VTK BiH

Vaša kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovim webinarom je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.
Telefon: +387 33 566 204
E-mail: [email protected]

PRILOG:
Poziv_INCOTERMS-2020
Program_INCOTERMS-2020