Poziv na webinar „Evolucija menadžmenta vremenom u menadžment energijom“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Evolucija menadžmenta vremenom u menadžment energijom“ koji se planira održati putem Zoom online platforme 05.07.2022. godine od 11:00-13:15.

Evolucija, promjena, prilagođavanje te rast i napredak, kao neosporna iskustvena činjenica života, dovela nas je danas do sljedećeg nivoa razumijevanja primjene ovoga znanja o optimalnom korištenju energije, kako u privatnom životu, tako i u poslovnom okruženju. Znamo i prihvatamo da ostaje na nama koliko svjesno želimo sudjelovati, a to će se jasno odraziti i na rezultate koje ćemo postizati kao jedinke, timovi i cijele organizacije. Da bi bili “leader” nije nam potrebna titula, jer svi mi sa svojim ličnim primjerom mislima, riječima, djelima možemo pokazati šta to zaista znači, voditi primjerom. Djela, a ne samo prazne riječi.

Fizička Energija – Tijelo
Kvaliteta Energije – Emocije
Fokus Energije – Um
Energija Smisla i Svrhe – Ljudski Duh

Primjena svakome dostupnih kao i poznatih metoda menadžmenta vremenom, u potpunoj je i direktnoj ovisnosti o razumijevanju kao i primjeni menadžmenta energijom, individue, tima i organizacije. Upravo je ovo temelj i ključ koji kreira zdrava i energetski efikasna preduzeća. To je jednostavno evolucija, napredak od dosadašnjeg pristupa i razumijevanja rada jedinke kao i kolektiva, odnosno holistički pristup kao i strateška intervencija, a to je ono što je svakoj organizaciji potrebno. Vrijeme je ograničen resurs, energija sa druge strane, danas znamo, je sve. Mi smo ti koji kreirajući i ulažući energiju, kao svjesna, razumna, racionalna bića kreiramo i vrijeme i prostor, a onda u tom prostoru i timove i organizacije kao i definicije njihovih vizija i misija koje će biti ključ našeg uspjeha.

Kakvo ćemo vrijeme i kakav prostor kreirati, za sebe, za timove, za organizacije, kao i za buduće generacije, u potpunoj je i direktnoj zavisnosti od našeg razumijevanja kako kreiramo i koristimo energiju. Put u bolje sutra počinje razumijevanjem uzroka, kao i rada na uzrocima, a to je napredak i evolucija od dosadašnjeg pristupa vječitog otklanjanja simptoma. Uložimo malo energije i posvetimo malo vremena razumijevanju uzroka, jer otklonimo li uzrok, nestat će i simptomi.

Ciljana skupina edukacije su organizacije i pojedinci koji imaju interes da se detaljnije upoznaju sa zahtjevima koji se pred njih postavljaju u smislu ličnog osnaživanja za postizanje viših performansi. Više informacija o webinaru možete pronaći u pozivu.

Kotizacija za učešće na webinaru iznosi 100,00 KM+PDV, za 2 i 3 polaznika iz iste organizacije odobrava se popust od 10%, a za 4 i više polaznika iz iste organizacije odobren je popust od 15%. U cijenu su uključena stručna predavanja, prezentacije sa webinara i certifikat o učešću.
Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na webinaru, izvršite prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije do 29.06.2022. godine do 16:00. Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Neposredno prije početka edukacije učesnici će dobiti link za pristup webinaru. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.