Poziv na webinar „Eurokodovi i njihova praktična primjena u javnim radovima u Bosni i Hercegovini“

U sklopu realizacije ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini“, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine (ISBIH) u saradnji sa Češkim uredom za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje (ÚNMZ), Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH i Privrednom komorom Republike Srpske organizuje webinar „Eurokodovi i njihova praktična primjena u javnim radovima u Bosni i Hercegovini“.

Webinar će se održati 26. maja 2022. godine od 10:00 do 12:15 sati putem videokonferencijske veze (Zoom).

Webinar je namijenjen nadležnim institucijama u BiH koje donose pravilnike i zakone iz oblasti građevinarstva, projektantima građevinskih konstrukcija sa svim njihovim pripadajućim fazama, izvođačima građevinskih konstrukcija, strukovnim udruženjima za oblast građevinarstva, inženjerskim komorama, kao i svim drugim zainteresovanim stranama.

Cilj webinara je odgovoriti učesnicima na osnovna pitanja o standardizaciji, o evropskim standardima za eurokodove, razvoju druge generacije eurokodova, te primjeni eurokodova u javnim radovima u BiH.

Prijavu učešća na webinaru možete izvršiti popunjavanjem online prijavnog obrasca.

Sve dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204.