Poziv na webinar „Društvena odgovornost u Bosni i Hercegovini – između ideala i stvarnosti“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz podršku i u suradnji sa Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH, organizira webinar na temu „Društvena odgovornost u Bosni i Hercegovini – između ideala i stvarnosti“, koji će se održati 16.03.2022. godine putem Zoom aplikacije (online).

Primjena koncepta društvene odgovornosti u Bosni i Hercegovini, na način kako ga definira Evropska komisija je u povoju. Efekti koje kompanije ostavljaju ne samo na ekonomiju, već i okolinu i društvo jedne zemlje, postaju sve značajniji parametri u ostvarivanju održivosti poslovanja. Zemlja koja teži punopravnom članstvu Evropske Unije ima potencijal da primjenom standarda društveno odgovornog poslovanja napravi neophodni zaokret ka poboljšanju ambijenta za poslovanje i življenje. Holistički pristup pri definiranju misije uz društveno odgovorno ponašanje, može biti korak ka svjetlijoj budućnosti i ostvarenju razvojnih ciljeva.

Predavačica na webinaru je gđa. Sanida Hasanović-Čar, čije interesovanje za temu društvene odgovornosti seže od početka perioda studiranja. Njen fokus rada usmjeren je na osmišljavanje i realizaciju sinergijskih aktivnosti između obrazovnih institucija i privrede u službi razvoja. Diplomirala je filozofiju i sociologiju, a magistrirala ekonomske nauke na Univerzitetu u Sarajevu. Govori njemački i engleski jezik.

Ciljna grupa webinara su predstavnici/predstavnice malih, srednjih i velikih preduzeća u BiH, obrtnici/obrtnice, predstavnici/predstavnice nevladinih organizacija – domaćih i međunarodnih, obrazovne institucije i ostali koji žele saznati osnove koncepta društvene odgovornosti i njegove primjene.

Učešće na webinaru je besplatno za zainteresirane polaznike koji blagovremeno izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca, najkasnije do ponedjeljka, 14.03.2022. godine. Više informacija možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204 i 033/566-200.

PRILOG:
Pozivno pismo & Program

Share This