Poziv na webinar „Branding i šta poslije?“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s KVP projektom organizira trodnevni webinar na temu „Branding i šta poslije?“ koji će se održati od 24. do 26.06.2020. godine putem Zoom platforme/aplikacije.

U okviru trodnevnog webinara polaznicima će biti prezentirane tri teme:
• Upravljanje brandom nakon krize
• CRM (Customer Relationship Management) kao novi alat za razvoj brandinga
• Marketing planiranje u krizi i poslije krize

Predavač na webinaru je gđa. Alma Nefić.

Webinar je namijenjen: SME proizvođačima u BiH, direktorima, izvršnim direktorima za prodaju i marketing, asortiman managerima, product managerima, direktorima prodaje, direktorima marketinga, direktorima razvoja, šefovima proizvodnje i novozaposlenim kadrovima u prodaji i marketingu sa potencijalom za razvoj.

Učešće na webinaru je besplatno za predstavnike poslovne zajednice koji obnašaju navedene funkcije.

S obzirom da je ukupan broj mjesta na webinaru ograničen na 100 prisutnih, a s ciljem pružanja mogućnosti pohađanja webinara što većem broju kompanija, broj polaznika ispred jedne kompanije koji može pohađati webinar je ograničen na tri (3) uposlenika. Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 22.06.2020. godine do 16:00 sati.

Više informacija o sadržaju webinara, predavaču, načinu pristupanja webinaru i programu webinara, možete pronaći u Pozivnom pismu i Programu (prilog).

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim webinarom je gospodin Mirza Konjo, voditelj projekta i saradnik za edukaciju u VTK/STK BiH.

Kontakt telefon: +387 33 566 204. E-mail adresa: [email protected]

Pozivno pismo

Program

Online prijavni obrazac