Poziv na trening “Implementacija principa zelene hemije u industriji”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva Vas da učestvujete na treningu “Implementacija principa zelene hemije u industriji”, koji će se održati online 02.02. i 03.02.2022. godine u sklopu projekta Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom u BiH koji finansira Švedska, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Ciljevi treninga su upoznavanje sa novim idejama i inovacijama u primjeni zelene hemije u različitim industrijama.
Događaj će okupiti predstavnike industrijskog sektora, akademske zajednice, profesionalaca iz oblasti zelene hemije i predstavnika vlasti kako bi se povećao stepen razumijevanja koristi implementacije rješenja iz oblasti zelene hemije i uspostavila saradnja između učesnika.

Na treningu će se govoriti o sljedećim temama:
• Zelena hemija i principi zelene hemije
• Postojeći i planirani zakonski propisi u FBiH, RS i BD BiH
• Štokholmska konvencija u BiH – postojeći zahtjevi za industrije
• PBDE i SCCP hemikalije – industrijska primjena
• Zelena hemija u praksi
• Primjeri dobre prakse u plastičnoj i drugoj industriji – zamjena PBDE i SCCP, zamjena drugih štetnih supstanci
• Primjena zelene hemije – primjeri dobre prakse
• Nesreće i neželjeni negativni uticaji industrijskih hemikalija
• Procjena životnog ciklusa proizvoda (LCA) i kružna ekonomija

Okvirni dnevni red je dostupan OVDJE.

Treneri su:

• Dr. Branko Dunjić, Međunarodni stručnjak za primjenu zelene hemije, direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije
i
• Dr. Bojan Radak, Međunarodni stručnjak za primjenu zelene hemije, naučni savjetnik Instituta za opštu i fizičku hemiju Beograd

Ciljana grupa učesnika su:

o Predstavnici industrijskog sektora
o Predstavnici akademske zajednice iz područja prirodnih nauka i tehnologije
o Predstavnici institucija
o Predstavnici privrednih komora

Ukoliko ste zainteresovani za navedeni događaj molimo Vas da se prijavite putem sljedećeg LINKA, a najkasnije do 31.01.2022. godine.