Poziv na seminar: “Upoznavanje sa opštim regulatornim okvirom za medicinska sredstava u Bosni i Hercegovini”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na seminar “Upoznavanje sa opštim regulatornim okvirom za medicinska sredstava u Bosni i Hercegovini”, koji se planira održati 01.06.2022. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Postupak upisa proizvođača i veleprometnika u registre Agencije za lijekove i medicinska sredstava Bosne i Hercegovine (ALMBIH) je zakonom regulisana aktivnost. Prilikom pokretanja postupka upisa u navedene registre, prvi izazov s kojim se firme susreću je prepoznavanje i razumijevanje regulatornog okvira (zakoni, pravilnici i dr.) prema kojem su obavezne uskladiti svoje poslovanje. Prikupljanje obavezne dokumentacije, implementacija sistema kvaliteta, obezbijeđenje adekvatne infrastrukture, opreme za rad i sl. prema utvrđenoj regulativi može biti vremenski zahtjevna aktivnost koja zainteresovanim stranama predstavlja dodatni izazov u provođenju postupka upisa u registre proizvođača i veleprometnika medicinskih sredstava. Nakon upisa u pripadajući registar subjekata, proizvođači i veleprometnici su obavezni provesti proceduru upisa medicinskih sredstava, kojima žele prometovati, u Registar medicinskih sredstava kod nadležnog regulatornog tijela (ALMBIH), što je preduslov za stavljanje medicinskog sredstva na tržište Bosne i Hercegovine.

Putem interaktivne prezentacije pomoći ćemo učesnicima seminara da razumiju opšte zakonske odredbe i postupke kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBIH) propisane za proizvodnju i promet medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini. Seminar je namijenjen proizvođačima, veleprometnicima i poslovnim subjektima koji razmatraju pokretanje djelatnosti proizvodnje ili veleprometa medicinskih sredstava, te ostalim zainteresovanim stranama uključenim u aktivnosti proizvodnje i stavljanja medicinskih sredstava na tržište BiH. Više informacija o seminaru možete pronaći u pozivu.

Učešće na seminaru je besplatno.

Prijavu na seminar možete izvršiti ispunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije do 30.05.2022. godine do 16:00 sati. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.