Poziv na seminar „Suvremeni pristup poslovnoj komunikaciji“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar „Suvremeni pristup poslovnoj komunikaciji“ koji se planira održati 13.12.2022. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10, Sarajevo).

Tokom seminara učesnici će spoznati značaj suvremene poslovne komunikacije kao strateškog resursa preduzeća, dobiti alate za unapređenje organizacijskih i individualnih performansi, kao i kvalitetniju internu i eksternu poslovnu komunikaciju, razumijeti značaj emocionalne inteligencije za suvremenu poslovnu komunikaciju, te sagledati na koji način mogu unaprijediti trenutni način poslovnog komuniciranja i isti prilagoditi digitalnim uvjetima poslovanja u 21. stoljeću, koje karakteriziraju sve brže i tehnološki zahtjevnije organizacijske promjene.

Učešće na edukaciji je besplatno. Više informacija o edukaciji možete naći u pozivu.

Prijavu na edukaciju možete izvršiti ispunjavanjem ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA najkasnije 12.12.2022. godine do 10:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

Share This