Poziv na seminar „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu pravnih rješenja Zakona o bankama“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu pravnih rješenja Zakona o bankama“, koji se planira održati 21.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. ( Branislava Đurđeva 10).

Dana 12.4.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 27/17 objavljen je Zakon o bankama, koji je od izuzetnog značaja za rad i upravljanje Bankama. Za određene pravne situacije, po pitanju upravljanja bankama, ovaj zakon upućuje na Zakon o privrednim društvima. Upravljanje Bankom kao dioničkim društvom predstavlja mehanizam ili sistem kojim se društvo vodi i u kojem različiti učesnici u društvu predstavljaju svoje interese i u uzajamnoj su vezi. Banke kao dionička društva, zbog svog ekonomskog potencijala, privredne moći kojom raspolažu, imaju mogućnosti velikog utjecaja kako na privredu tako i stabilnost tržišta u cjelini.

U praksi se primjećuje da postoje određene nedoumice odnosno nesnalaženja u supsidijarnoj primjeni Zakona o privrednim društvima, te s tim u vezi postoji potreba da se razjasne određene pravne situacije.Na seminaru će biti prezentovana stručna znanja i iskustava po pitanju primjene Zakona o privrednim društvima, a u svjetlu primjene Zakona o bankama (dio koji se odnosi na upravljanje bankom).

Seminar je namijenjen sekretarima, pravnim službama, te predstavnicima uprava i nadzornih odbora Banaka u Federaciji BiH, kao i svim drugim licima koja posredno ili neposredno učestvuju u donošenju i realizaciji (provođenju) odluka organa Banke.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 200,00 KM+PDV. U cijenu su uključena stručna predavanja, seminarski materijali, ručak i osvježenje za vrijeme planiranih pauza i certifikat o pohađanju seminara. Više informacija možete pronaći u pozivu i programu seminara.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru, potrebno je ispuniti online prijavni obrazac najkasnije do 18.02.2020. godine do 16:00. Nakon izvršene prijave, pravovremeno ćete biti obavješteni o detaljima vezano za uplatu kotizacije za učešće na edukaciji. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Pozivno pismo 

Program