Poziv na seminar „Korporativno upravljanje“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar „Korporativno upravljanje“, koji će se održati 12.12.2019. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10,  Sarajevo. Seminar ima za cilj upoznati učesnike sa konceptom i značajem korporativnog upravljanja.

Korporacija (dioničarsko, akcionarsko društvo), historijski gledano, najpodesniji je oblik organiziranja velikog biznisa koji, razdvajajući vlasničke i mendžerske funkcije, u svoje okrilje uvodi aktere koje ne poznaju drugi oblici organiziranja biznisa poput dioničara, skupštine dioničara, nadzornog odbora, profesionalnog menadžmenta i sl. Korporativno upravljanje na našim prostorima slabo je razvijeno i jedan od ciljeva seminara je upoznati učesnike seminara na koji način bi trebala funkcionirati korporacija stavljajući u balans odnose između velikog broja različitih aktera, te pozicionirajući nadzorni odbor kao ključni korporacijski organ.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 156 KM (+PDV) za rane prijave do 03.12.2019. godine , te 195 KM (+PDV) za prijave do 10.12.2019. godine.
U kotizaciju su uključena stručna predavanja, seminarski materijali, ručak i osvježenje za vrijeme planiranih pauza i certifikat o pohađanju seminara.
Zainteresirani za učešće, mogu svoje učešće potvrditi ispunjavanjem online prijavnog obrasca.  Nakon izvršene prijave, podaci za uplatu kotizacije će biti pravovremeno dostavljeni. Više informacija zainteresirani mogu pronaći u pozivu i programu seminara.  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Poziv

Program