Poziv na radionicu:GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira radionicu “GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH” koja se planira održati 25.03.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu.

Fokus radionice je na aspektima praktične primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog propisa.

U skladu sa zahtjevima EU Uredbe (GDPR) obaveza pravnih lica je uspostava primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koji se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja.

Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vodstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svojoj kompaniji/organizaciji.

Za učešće na radionici, naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 150,00 KM (+ PDV). U cijenu su uključena stručna predavanja, prezentacije, ručak i osvježenje za vrijeme planiranih pauza i certifikat o pohađanju seminara.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru, izvršite prijavu popunjavanjem  online prijavnog obrasca najkasnije  do 17.03.2020. godine. Nakon izvršene prijave, blagovremeno ćete biti obavješteni o detaljima vezano za uplatu kotizacije. Napominjemo da je broj mjesta za učešće na radionici ograničen. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Poziv

Program