Poziv na online edukaciju „Škola za arbitražno rješavanje sporova“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH/Arbitražni sud u suradnji s Udruženjem ARBITRI, organizira trodnevnu online edukaciju „Škola za arbitražno rješavanje sporova“, koja će se preko Zoom aplikacije/platforme održati 03.12., 10.12. i 17.12.2021. godine.

U okviru edukacije bit će prezentirane sljedeće teme:
Uvod: Arbitražno rješavanje sporova u BiH
• Modul I: Zakonski okvir, praksa i proces pred Arbitražnim sudom VTK
• Modul II: Arbitražni ugovor i nadležnost arbitraže
• Modul III: Vođenje postupka, ovlaštenje arbitražnog tribunala, donošenje procesnih odluka
• Modul IV: Dokazni postupak
• Modul V: Donošenje i pisanje arbitražne odluke
• Modul VI: Praktična vježba

Više informacija o modulima, kao i program trodnevne edukacije (sa satnicom), možete pronaći u Pozivnom pismu & Programu.

Predavači na edukaciji:
– prof.dr. Abedin Bikić, Predsjednik Arbitražnog suda pri VTK BiH
– Nevena Jevremović, gostujući profesor, Univerzitet u Aberdinu/Suosnivač, Udruženje ARBITRI
– Armela Ramić, Advokat/Arbitar pri VTK BiH/Predsjednica, Udruženje ARBITRI
– Filip Boras, Partner, Baker McKenzie/Arbitar
– prof.dr. Davor Babić, Profesor, Pravni Fakultet, Univerzitet u Zagrebu/Arbitar
– prof.dr. Zlatan Meškić, Profesor, Pravni Fakultet, Princ Sultan Univerzitet/Arbitar pri VTK BiH
– Ana Stanić, advokat iz društva E&A Law/Arbitar

Prijava učešća se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 01.12.2021. godine do 12:00 sati.

Za učešće na trodnevnom webinaru je predviđena kotizacija u iznosu od 250,00 KM + PDV, a u cijenu kotizacije je uključeno:
• Edukacija u skladu sa nastavnim planom i programom (3 dana)
• Elektronske prezentacije/materijali
• Certifikat VTK BiH

Vaša kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.
Telefon: +387 33 566 204
E-mail: [email protected]