Poziv na online edukaciju „Digitalna akademija“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira projekat pod nazivom „“EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”. Projekat „EXPO-CERTinno“ sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Cilj projekta „EXPO-CERTinno“ je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade putem savjetodavne i tehničke pomoći.

Jedna od projektnih aktivnosti se odnosi na organizaciju online edukacije pod nazivom „Digitalna akademija“, koju čine ukupno 4 Modula/Webinara, u ukupnom trajanju od 16 školskih sati ili 4 radna dana. Nastavni plan i program je koncipiran na način da obuhvati sve relevantne teme koje čine jednu cjelinu, zbog čega se učešće preporučuje kandidatima koji mogu osigurati prisustvo svim temama, tj. radnim danima. U okviru „Digitalne akademije“ biće prezentirane sljedeće teme:

Modul/Webinar 1 – 19.05.2021. godine (10:00 – 13:30)

Predavač: Prof.dr. Almir Peštek

 • Inovacije i trendovi u digitalnom marketingu
 • Strateško planiranje i uspješna implementacija digitalnog marketinga
 • Marketing sadržaja (Content Marketing)

Modul/Webinar 2 – 21.05.2021. godine (10:00 – 13:30)

Predavač: Elvir Salčinović

 • Elektronska trgovina (E-commerce) – praktični aspekti

Modul/Webinar 3 – 26.05.2021. godine (10:00 – 13:30)

Predavač: Elvir Salčinović

 • Vidljivost na pretraživačima – optimizacija pretraživača, Search Engine Optimization (SEO)
 • Oglašavanje na Internetu – Google oglasi
 • E-mail marketing
 • Analitika uspješnosti – Google Analytics

Modul/Webinar 4 – 28.05.2021. godine (10:00 – 13:30)

Predavačica: Suada Peštek

 • Alati društvenih medija
 • Planiranje kampanja društvenih medija
 • Pisanje za društvene medije
 • Analitika uspješnosti društvenih medija

Svrha edukacije

 • Unapređenje praktičnih znanja o primjeni digitalnih alata i društvenih medija u biznisu

Ciljevi edukacije

 • Usvajanje strateškog pristupa u upravljanju i primjeni digitalnih alata u biznisu
 • Upoznavanje sa savremenim trendovima i dobrim praksama u digitalnom marketingu
 • Unapređenje znanja o web dizajnu i analitici uspješnosti
 • Upoznavanje sa konceptima i mogućnostima primjene elektronske trgovine
 • Upoznavanje sa alatima društvenih medija i njihovoj praktičnoj primjeni
 • Primjena efikasnih tehnika u oglašavanju i komuniciranju putem digitalnih medija

Program je namijenjen menadžerima i zaposlenicima u prodaji i marketingu, a učešće na edukaciji je besplatno, uz obaveznu prijavu učešća putem online prijavnog obrasca ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzU914K-1o5h6YALosZlqD_G4sITIWoFPQIvU_UGaIbjGMqw/viewform?usp=sf_link ). Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 17.05.2021. godine do 16:00 sati.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem brojeva telefona 033/566-204 i 033/566-200 ili putem e-mail adrese edukacija@komorabih.ba  

 PRILOG:

Share This