Poziv na online edukaciju „Carinski postupak izvoza/uvoza roba dvojne namjene“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizira dana 03.02.2021. godine od 10:00 do 13:00 sati, putem Zoom aplikacije/platforme, online edukaciju na temu „Carinski postupak izvoza/uvoza roba dvojne namjene“.
Online edukacija se realizira povodom nedavno objavljenog i u primjenu stavljenog akta UINO BiH, a cilj iste je pružiti predstavnicima bh. poslovne zajednice sve potrebne informacije u vezi sa Objašnjenjem UINO BiH o postupanju u carinskom postupku izvoza/uvoza roba dvojne namjene.
U skladu sa tim instrukcijama kompanije su dužne da provjere robe koje se uvoze i izvoze, te da usaglase tarifne brojeve roba sa korelacijskom tabelom, da se na fakturama navede izjava po kojoj roba ne podliježe dvojnoj namjeni ili da se u suprotnom obezbjedi dozvola za izvoz robe dvojne namjene ili u slučaju uvoza Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene. Predavanje će održati predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (očekujemo potvrdu učešća).

Učešće je besplatno za polaznike koji izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca ( hyperlink: https://forms.gle/cgGUhbiuH2pnXg9k9 ).
Broj mjesta je ograničen na prvih 100 prijavljenih polaznika, zbog čega se preporučuje blagovremena prijava učešća.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je utorak, 02.02.2021. godine do 12:00 sati.

Svim prijavljenim polaznicima će na dan održavanja webinara biti dostavljen link za pristup.
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na brojeve telefona 033/566-204 ili 033/566-200.

PRILOG:
Pozivno pismo

Share This