Poziv na obuku „Resursna efikasnost i čistija proizvodnja u industrijskim preduzećima–izazovi i mogućnosti“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 organiziraju obuku „Resursna efikasnost i čistija proizvodnja u industrijskim preduzećima–izazovi i mogućnosti“ koja će se održati 15.12.2022. godine u prostorijama VTK/STK BiH u Sarajevu.

Poboljšanje resursne i energijske efikasnosti uz primjenu principa čistije proizvodnje i cirkularne ekonomije prepoznati su kao ključni alati za unapređenje konkurentnosti preduzeća na zahtjevnom međunarodnom tržištu, posebno u vremenu kriza. Za postizanje ovog cilja neophodno je vršiti kontinuiranu edukaciju kadrova na svim nivoima koji su i pokretači razvoja. Ciljna grupa obuke su: predstavnici velikih, malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini koji su direktno ili indirektno uključeni u projekte upravljanja energijom, energijske efikasnosti, upravljanja otpadnim materijalnim tokovima.

Detaljan plan i program obuke možete pogledati u ovdje.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 200,00 KM+PDV, za 2 i 3 polaznika iz iste organizacije odobrava se popust od 10%, a za 4 i više polaznika iz iste organizacije odobren je popust od 15%. U cijenu su uključena stručna predavanja, prezentacije i certifikat o pohađanju edukacije, te ručak i osvježenje u toku planiranih pauza.

Zainteresirani za učešće na radionici potrebno je da izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije 09.12.2022. godine do 16:00 sati. Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.