Poziv na međunarodnu konferenciju “Održivi turizam” u Sarajevu

 

 

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ambasadom Republike Slovenije, Turističko-ugostiteljskom komorom Slovenije te Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, organiziraju međunarodnu konferenciju pod nazivom „Održivi turizam“, koja će se održati 25. i 26. septembra 2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

Cilj konferencije je prenos stručnog znanja, umrežavanje turističkog sektora i javnih institucija, te umrežavanja samih privrednih subjekata kroz B2B događaj, a sve sa ciljem otvaranja novih poslovnih prilika na području naše regije.

Za prijavu i dodatne informacije slobodno kontaktirajte osobe ispred VTK/STK BiH e-mailom na adrese rados.sehovac@komorabih.ba ili mirko.boskovic@komorabih.ba, te putem telefona na broj: 033 566 184 (Radoš Šehovac) ili 063 808 904 (Mirko Bošković).

Poziv

Program

Share This