Poziv na informativno predavanje „Prednosti alternativnih načina rješavanja sporova“

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK(STK BiH) pozivaju zainteresirane predstavnike bh. kompanija na informativno predavanje „Prednosti alternativnih načina rješavanja sporova“, koje će biti održano 29. novembra 2022. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu.

Predavanje je posvećeno podizanju svijesti o prednostima arbitraže, medijacije i sudske nagodbe u odnosu na redovan sudski postupak i namijenjeno je poslovnoj zajednici u BiH, prije svega menadžmentu i zaposlenim na pravnim poslovima u poslovnim subjektima. Učesnici ovog informativnog predavanja će, kroz prikaz navedenih alternativnih načina rješavanja sporova, te instituta mirnog rješavanja spora sudskom nagodbom, dobiti sveobuhvatne informacije u pogledu prednosti u odnosu na dužinu i troškove postupka, te benefite koje rješavanje sporova ovim putem najčešće ima u smislu nastavljanja narušenih poslovnih odnosa.

Pozivno pismo i program edukacije možete pronaći ovdje.

Učešće na predavanju je besplatno za predstavnike bh. kompanija koji izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca. Krajnji rok za podnošenje prijava je 24. novembar 2022. godine do 16.00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-204 i 033/566-200 ili na e-mail: edukacija@komorabih.ba.

Ova aktivnost se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“.