Poziv na informativno predavanje „Prednosti alternativnih načina rješavanja privrednih sporova“

 

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas pozivaju na informativno predavanje „Prednosti alternativnih načina rješavanja privrednih sporova“, koje će se održati u petak, 16. jula 2021. godine u Mostaru (Hotel „Mostar“, ulica Kneza Domagoja bb). Informativno predavanje o prednostima alternativnih načina rješavanja sporova je događaj posvećen podizanju svijesti o prednostima arbitraže, medijacije i sudske nagodbe u odnosu na redovan sudski postupak i namijenjen je poslovnoj zajednici u BiH, prije svega menadžmentu i zaposlenim na pravnim poslovima u poslovnim subjektima. Program informativnog predavanja se nalazi u prilogu.

Učesnici ovog informativnog predavanja će, kroz prikaz navedenih alternativnih načina rješavanja sporova, te instituta mirnog rješavanja spora sudskom nagodbom, dobiti sveobuhvatne informacije u pogledu prednosti u odnosu na dužinu i troškove postupka, te benefite koje rješavanje sporova ovim putem najčešće ima u smislu nastavljanja narušenih poslovnih odnosa.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, bit će omogućeno fizičko prisustvo 30 učesnika. Prilikom organizacije događaja će se voditi računa o svim propisanim preventivnim epidemiološkim mjerama.
Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na ovom informativnom predavanju, popunite online prijavni obrazac, najkasnije do 09.07.2021. godine do 16:00 sati. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200 ili na e-mail adresu: edukacija@komorabih.ba

Ova aktivnost se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“.

PRILOG:

Share This