Poziv na edukaciju „Upravljanje navikama“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) u saradnji s Alphabet Group organizuje edukaciju na temu „Upravljanje navikama“, koja će se održati 07.03.2022. godine u prostorijama VTK/STK BiH u Sarajevu, ulica Branislava Đurđeva 10. Cilj edukacije je da pomogne polaznicima da usvoje znanja i metodologiju koja stoji iza stvaranja dobrih/uklanjanja loših navika i dugoročno promijene život i poslovanje na bolje. Program se sastoji od predavanja, interaktivnih sesija, studija slučaja, vježbi i zadataka koji će polaznicima pomoći da usvoje sistem i steknu znanja o stvaranju pozitivnih i uklanjanju loših navika. Nakon treninga, polaznici će biti osposobljeni da sami razviju plan stvaranja pozitivnih navika i da počnu sa implementacijom u najkraćem mogućem roku. Dodatna korist programa jeste mogućnost da polaznici nakon programa, a u toku samog procesa stvaranja navika dobijaju feedback od trenera kako bi se proces stvaranja navike uspješno realizovao.

Edukacija pomaže u razumijevanju značaja navika u svakodnevnom životu; razumijevanju značaja koje svakodnevne sitne promjene kreiraju u dugom roku; razumijevanju nauke koja stoji iza procesa izgradnje navika; učenju petlje navika; učenju sistematičnog pristupa pri stvaranju navika; kreiranju plana za izgradnju sistema za stvaranje navika.

Edukacija je namijenjena vlasnicima malih i srednjih preduzeća koji žele da pomognu zaposlenima da usvoje dobre navike, zaposlenima koji žele da unaprijede svakodnevne navike u poslu (pozivanje klijenata, pisanje izvještaja, itd.), te svim ljudima kojima je potrebno da se riješe loših navika, a pokušaju da usvoje dobre navike (zdrava ishrana, trening, čitanje, itd.).

Predavač na edukaciji je gdin. Gojko Rodić, suvlasnik i direktor domaće konsultantske firme Alphabet Group.
Više informacija o edukaciji i referencama predavača možete pronaći u pozivnom pismu.
Program edukacije sa satnicom možete pronaći ovdje.

Za učešće na edukaciji predviđena je kotizacija od 200,00 KM + PDV po polazniku, a u cijenu je uključeno:
• Jednodnevno predavanje u trajanju od 7 školskih sati
• Elektronska prezentacija predavača
• Ručak i osvježenje na pauzama
• Certifikat VTK BiH

Za tri (3) i više prijavljenih polaznika iz iste kompanije/organizacije/institucije odobrava se popust od 10% na ukupni iznos kotizacije.

Prijava učešća se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca, najkasnije do četvrtka, 03.03.2022. godine do 12:00 sati. Broj mjesta na edukaciji je ograničen, zbog čega se preporučuje blagovremena prijava učešća.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom je gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u VTK/STK BiH. Tel: 033/566-204 & e-mail: mirza.konjo@komorabih.ba.

Share This