Poziv na edukaciju: „Umijeće poslovnog interkulturalnog pregovaranja“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini organizira seminar na temu: „Umijeće poslovnog interkulturalnog pregovaranja“.

Seminar će se održati 04. i 05.09.2019. godine u prostorijama VTK/STK BiH u Banja Luci (Vidovdanska 2B, V sprat), i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.

Interkulturalno komuniciranje i s tim u vezi pregovaranje podrazumijeva poznavanje i  prihvatanje drugih kulturnih navika i poslovnih običaja kao bitnog preduslova za uspjeh svakog poslovnog odnosa. Pri tom, ne smijemo zanemariti činjenicu da je svako poslovno pregovaranje, pa i interkulturalno, prije svega pregovaranje sa svim svojim profesionalnim standardima, ali ni ignorisati posebnosti koje u pregovaranje unosi razlika u kulturama, opšta i poslovna.

Predavač na seminaru je  gospođa Nerka Jugo, poslovni savjetnik i trener od 2001. godine, menadžment konsultant sa međunarodnom certifikacijom, ovlašteni trener za poslovno pregovaranje i PCM (razvoj i upravljanje projektima), trener u razvoju poslovnih vještina.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom možete pronaći u Pozivnom pismu i Programu, putem -email adrese seid.hadzibajric@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-206.

Prijava učešća

Share This