Poziv na edukaciju „Postupak usklađivanja i registracije međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnji“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira edukaciju „Postupak usklađivanja i registracije međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnji“, koja će se održati u srijedu, 18.03.2020. godine od 11:00 do 14:00 sati u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

Seminar ima za cilj da upozna bh. prijevozničke firme o pravilima kreiranja međunarodnih i međuentiteskih autobuskih redova vožnje u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole – primjena Pravilnika (Sl. glasnik BiH, broj 7/18 od 30.01.2018. godine).

Učešće na edukaciji je besplatno za sve zainteresirane polaznike koji blagovremeno izvrše prijavu putem online prijavnog obrasca. Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 16.03.2020. godine do 14:00 sati.

Poziv

Prijava