Poziv na edukaciju „Personalna cyber sigurnost i zaštita“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s AvaCom GROUP d.o.o. i IDC d.o.o. organizira edukaciju na temu „Personalna cyber sigurnost i zaštita“, koja će se održati dana 30.08.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

Cyber sigurnost predstavlja najveći izazov današnjice. Svjedoci smo svakodnevnih napada na podatke klijenata, ransomware ucjena i krađa identiteta. Mete napada nisu samo velike korporacije, nego i manje kompanije, kao i fizička lica. Iz ovog razloga Vam želimo ukazati na važnost edukacije svih zaposlenih kako se ponašati u IT okruženju organizacije i kako izbjeći/zaštititi se od napada. Zaposleni na različitim hijerarhijskim nivoima imaju različita ovlaštenja zbog čega nisu svi jednako podložni napadima. Naš program edukacije je namijenjen za sve zaposlene koji su u doticaju sa dokumentima ili podacima organizacije.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom možete dobiti u Pozivnom pismu i Programu, putem email adrese mirza.konjo@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204.

Prijava učešća