Poziv na edukaciju: E-commerce MasterClass

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eCommerce asocijacijom u Bosni i Hercegovini, organizuje edukaciju „E-commerce MasterClass“ koja će se održati  28. i 29.3.2024. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).          

Cilj dvodnevne edukacije je da kompanijama iz Bosne i Hercegovine, posebno malim i srednjim preduzećima, pruži suštinsko razumijevanje i praktična znanja o „eCommerce“ poslovanju,  s posebnim fokusom na digitalizaciju poslovnih procesa, unapređenje postojećih modela poslovanja i prelazak na elektronske platforme plaćanja kao sigurne kanale u elektronskoj trgovini. Kroz interaktivne sesije, radionice i studije slučaja, učesnici će steći neophodne vještine i znanja za implementaciju i unapređenje „eCommerce“ strategija u svojim kompanijama te će razumjeti kako digitalizacija može doprinijeti rastu i konkurentnosti na tržištu. Predavači na edukaciji su eksperti sa višegodišnjim iskustvom u oblasti elektronske trgovine.

Kotizacija za učešće na edukaciji iznosi 290,00 KM+PDV. U cijenu su uključena stručna predavanja, trening materijali i certifikat o pohađanju obuke, te ručak  i osvježenje u planiranim pauzama.

Zainteresirani za učešće na edukaciji potrebno je da izvrše prijavu  OVDJE  najkasnije 24.3.2024. godine. Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.                                         

Više informacija o edukaciji možete naći u Programu.

Share This