Poziv na edukacije: „Coaching kao menadžerska vještina“ i „Upravljanje vremenom-korporativna efikasnost“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Adizes South East Europe (ASEE) organizira seminare „Coaching kao menadžerska vještina“ i „Upravljanje vremenom-korporativna efikasnost“, s ciljem upoznavanja subjekata kako da promijene paradigmu rukovođenja podređenih u „ja razvijam saradnike“ i kako da prepoznaju dobrobiti “performance managemet-a” ili “upravljanja učinkom“, te prepoznaju efekte pohvale i kritike tokom prenošenja znanja i razvijanja kompetencija svojih uposlenika. Predavač na oba seminara je g. Borislav Đurić, konsultant i trener ASEE.

Seminari će se održati 18. i 19.09.2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (Branislava Đurđeva 10, Sarajevo).

Seminari su namijenjeni svim menadžerima, direktorima, vlasnicima i rukovoditeljima koji žele da unaprijede prenošenje svog znanja i iskustva na svoje uposlenike, kao i stvaranje atmosfere koja pospješuje razmjenu znanja i vještina. Zatim onima koji žele da usavrše upravljanje kompanijom zajedno sa saradnicima, te razviju vještine kod svojih uposlenika, kako bi zaista bili kritični faktor prednosti u tim kompanijama. Također, učesnici seminara će imati mogućnost upoznavanja sa temama kao što su: „Upravljanje učinkom“, „Dobrobiti za zaposlene i kompaniju pri upravljanju učinkom“, „Ključna uloga rukovoditelja“ i „Mjerenje uspješnosti i ocjenjivanje“.

Način prijave i kotizacija

Za učešće na edukaciji je predviđena kotizacija u iznosu od 220 KM (+PDV).

U cijenu je uključeno: stručna predavanja ASEE konsultanata, pisani materijali koji pokrivaju program, popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte, certifikat, ručak, kafa i piće za vrijeme pauze.

Popust 10% za 2 i više odnosno 20% za 5 i više učesnika iz  iste organizacije/kompanije.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 13.09.2019. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi seminara možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206.

Kontakt osoba je Seid Hadžibajrić – saradnik za edukaciju u Sektoru za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.

Prijava se vrši popunjavanjem on-line prijavnog obrasca u nastavku. Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

Pozivno pismo

Prijava učešća „Upravljanje vremenom-korporativna efikasnost“

Prijava učešća „Coaching kao menadžerska vještina“