Poziv na događaj: Cirkularno poslovanje – temelj za uspjeh privatnog sektora u budućnosti

 

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH će se 11. oktobra 2023. godine održati događaj posvećen tranziciji privatnog sektora u Bosni i Hercegovini ka cirkularnoj ekonomiji.

Događaj je dio Sedmice održivog razvoja u Bosni i Hercegovini koja će trajati od 9. do 13. oktobra 2023. godine.

Ovaj događaj za cilj ima promovisati značaj cirkularne ekonomije za privatni sektor, s posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća te donosioce odluka, zadužene za stvaranje regulatornog okvira i politika koje doprinose tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji.

Na događaju će se istaći inspirativni i praktični primjeri lokalnih, regionalnih i internacionalnih praksi koje su prepoznale konkurentske prednosti održivog poslovanja i primjenjuju inovativna rješenja i optimiziraju svoje procese kako bi povećale resursnu efikasnost.

Događaj će pokazati prednosti cirkularnih praksi, predstaviti izrađene procjene cirkularnosti odabranih industrija, sa njihovim ključnim nalazima i preporukama, te upoznati učesnike sa alatom za samoprocjenu cirkularnosti i cirkularne zrelosti malih i srednjih preduzeća i podići svijest učesnika o tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Konačno, događaj ima za cilj da podstakne saradnju između privatnog i javnog sektora, uključujući donosioce odluka i inspiriše preduzeća da pokrenu ili unaprijede svoj put ka cirkularnoj ekonomiji.

Ovaj događaj će okupiti predstavnike privatnih kompanija i relevantne institucije koje su zadužene za stvaranje regulatornog okvira i politika koje doprinose tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na događaju, ljubazno molimo da se registrujete putem linka, do petka, 7.10.2023. godine.

Share This